Welcome to our CAMPUS software introduction

Campus on (üli)õpilasküla jaoks loodud veebipõhine infosüsteem, mille eesmärgiks on üüripindade ja sõlmitud üürilepingute, kohataotluste jne haldamine ning majutusarvestuse pidamine. Süsteemi teeb ainulaadseks kasutajamugavus kõigile osapooltele, läbipaistvus ning tänu (inim)ressursi vähesele vajadusele saavutatav oluline rahaline kokkuhoid.

Campus

CAMPUS eeliseid:

 • Terviklik ülevaade ühest konkreetsest kohast, sellega seotud inimestest ja kõikvõimalikest materiaalsetest muutujatest – kõik see on nüüdsest hõlpsasti hallatav.
 • Väheneb oluliselt  töötajate töökoormus – tuhande tudengi kohta piisab vaid ühest haldustöötajast.
 • Süsteem annab hea ülevaate rentimise hetkesituatsioonist, lepingute haldusest ja tuleviku rahavoogudest.
 • Läbipaistvus – kõik on nähtav ja reaalajas jälgitav nii omanikule, haldajale kui kasutajale.
 • Kohataotlejal on võimalus oma kohataotluse protsessi ja järjekorras paiknemist jälgida online ning töötajatel võimaldab CAMPUS tuhandeid avaldusi läbi töötada väga lühikese ajaperioodi jooksul.
 • Paindlik lisateenuste süsteem võimaldab üürnikel tellida ühekordseid või korduvaid pikaajalisi teenuseid.
 • Õpilased saavad kohataotlusi edastada ka (üli)õpilasküla veebisaidile paigaldatud avaliku CAMPUS keskkonna veebilingi kaudu, tänu sellele kaob ebastabiilne „elav järjekord“.

CAMPUS on tänaseks kasutusele võetud paljudes suurtes õppeasutustes, nagu:

 • Tartu Ãœlikooli Ãœliõpilasküla
 • Turu Ãœlikooli Ãœliõpilasküla
 • Tallinna Tehnikaülikool
 • Eesti Maaülikool
 • Tallinna Ãœlikool 

CAMPUS süsteemiga kaasneb:

Kulude kokkuhoid

CAMPUS vähendab paberitööd, selleks vaja minevate töötajate koormust ja kogust, sest ruumide täitumise jälgimine on lihtne ja kergelt hallatav.

Fair play ehk aus mäng

Õiglane kulude jaotus ruumide vahel, arvete läbipaistvus, ühiskasutuses olevate ruumide kahjude kulujaotus ja ülevaade üürivõlgnikest on kaasnevad omadused, millised seavad ühele pulgale nii haldajad kui taotlejad ning samas ei toeta kuidagi mistahes ebaausaid võtteid.

Kiire teenindus

Mitmesuguste vajalike toimingute sooritamine on tänus CAMPUS süsteemile kiire ja mugav – probleemideta sujuvad näiteks:

 • Kohataotluste esitamine ja menetlemine
 • Probleemide ja avariide raporteerimine läbi kasutajaportaali
 • Vajalike hooldustööde tähtsustamine ja jälgimine
 • Kiire info vahetus ja arvete meiliga edastamine (grupiviisiline meilidega teavitamine)
 • Läbipääsusüsteemi tsentraalne juhtimine (võtmed, uksekaardid jne.)

Paindlikkus

Kohataotluse vormi muutmine ning ruumide ja üürnike grupeerimine (nt. perekond, välismaalased) on nüüdsest võimalik.

Lihtne liidestamine

Süsteemi on võimalik liidestada erinevate raamatupidamisprogrammidega. Hetkel on kasutuses WINTIME, NAVISION, AXAPTA ja HANSA. Samuti on võimalik liidestada internetile ligipääsu võimaldavate süsteemiga  (WIFI) – CAMPUSe poolt hallatavate ligipääsutunnuse alusel saab üürnik siseneda majutusasutuse internetivõrku.