Welcome to our CAMPUS software introduction

Campus on ylioppilaskylää varten luotu web-pohjainen tietojärjestelmä, jonka päämääränä on vuokratilojen ja solmittujen vuokrasopimusten, vuokra-asuntohakemusten ja muun vastaavan hallinta sekä majoitustoiminnan kirjanpidon pitäminen. Kaikkien osapuolten on mukava käyttää järjestelmää. Se on läpinäkyvä, ja (ihmis)resurssien vähäisen tarpeen ansiosta saavutetaan huomattavia säästöjä.

Campus

CAMPUS-järjestelmän edut

 • kokonaisvaltainen kuva yhdestä tietystä paikasta, siihen liittyvistä ihmisistä ja kaikista mahdollisista aineellisista muuttujista – ja kaikki tämä on helposti ylläpidettävissä
 • työntekijöiden työmäärä vähenee huomattavasti – yksi ylläpitotyöntekijä riittää tuhatta opiskelijaa kohden
 • järjestelmä antaa hyvän kuvan senhetkisestä vuokraustilanteesta, sopimusten hallinnasta sekä tulevista rahavirroista
 • läpinäkyvyys – sekä omistaja, ylläpitäjä että käyttäjä pystyvät seuraamaan kaikkea reaaliajassa
 •  asunnonhakija pystyy seuraamaan hakuprosessia ja jonottamista suoraan verkossa, ja työntekijät voivat käsitellä CAMPUS-järjestelmässä tuhansia hakemuksia hyvin lyhyessä ajassa
 • joustavan lisäpalvelujärjestelmän ansiosta vuokralaiset voivat tilata kertaluonteisia tai toistuvia ja pitkäaikaisia palveluja
 • opiskelijat voivat lähettää asuntohakemuksia myös ylioppilaskylän verkkosivulle asennetun julkisen CAMPUS-ympäristön web-linkin kautta. Sen ansiosta päästään eroon epävakaasta tavallisesta jonottamisesta.

CAMPUS on otettu tähän mennessä käyttöön useissa suurissa oppilaitoksissa, joista esimerkkinä seuraavat:

 • Tarton yliopiston ylioppilaskylä
 • Turun ylioppilaskylä
 • Tallinnan teknillinen korkeakoulu
 • Viron maatalousyliopisto
 • Tallinnan yliopisto. 

CAMPUS-järjestelmän edut:

Kustannussäästöt

CAMPUS vähentää paperitöitä ja niihin tarvittavan henkilöstön työpanosta ja määrää, sillä tilojen täyttymisen seuraaminen on helppoa ja helposti hallittavissa.

Fair play eli reilu peli

Oikeudenmukainen kulujen jakaminen tilojen kesken, laskujen läpinäkyvyys, yleiskäyttöisissä tiloissa tapahtuneiden vahinkojen kustannusten jakaminen sekä yleiskuva vuokravelallisista ovat lisäominaisuuksia, jotka asettavat ylläpitäjät ja hakijat samanarvoisiksi. Samalla ei myöskään tueta minkäänlaista epärehellistä toimintaa.

Nopea palvelu

Erilaisten tarpeellisten toimien suorittaminen on CAMPUS-järjestelmän ansiosta nopeaa ja kätevää. Ongelmitta tapahtuvat esimerkiksi seuraavat toiminnot:

 • asuntohakemusten esittäminen ja käsittely
 • ongelmista ja vahingoista raportointi käyttäjäportaalin kautta
 • tarvittavien huoltotöiden korostaminen ja seuraaminen
 • nopea tiedonvaihto ja laskujen lähettäminen sähköpostitse (ryhmäsähköpostin kautta tiedottaminen)
 • kauttakulkujärjestelmän keskitetty johtaminen (avaimet, ovikortit jne.).

Joustavuus

Asuntohakemuskaavakkeen muuttaminen ja tilojen sekä vuokralaisten ryhmittely (esim. perheet, ulkomaalaiset) on nyt mahdollista.

Yksinkertainen rajapinta

Järjestelmä on mahdollista yhdistää erilaisiin kirjanpito-ohjelmiin. Tällä hetkellä ovat käytössä WINTIME, NAVISION, AXAPTA ja HANSA. Järjestelmä voidaan liittää myös internetiin pääsyn mahdollistaviin järjestelmiin (WIFI): CAMPUS-järjestelmän ylläpitämien käyttäjätunnusten avulla vuokralainen pääsee majoitusyrityksen internetverkkoon.