Welcome to our CAMPUS software introduction

Campus är ett webbaserat informationssystem som har tagits fram för studentbostadsföretag för administration av hyreslokaler, hyreskontrakt, bostadsansökningar mm. samt för faktureringsberäkning. Systemet är unikt för sin användarkomfort för alla parter, för sin öppenhet och för de avsevärda besparingsmöjligheterna som dess ringa resursbehov (av mänskliga resurser) innebär.

Campus

Fördelar med CAMPUS:

 • En helhetsöversikt av valfri position, dess olika aktörer och diverse materiella variabler – allt detta kan nu administreras mycket enkelt.
 • Personalens arbetsbörda minskar avsevärt – det räcker med endast en administratör per tusen studenter.
 • Systemet ger bra översikt av den rÃ¥dande situationen pÃ¥ uthyrningsfronten, om avtalshantering och framtida penningflöden.
 • Transparens – allt är öppet och följbart i realtid sÃ¥väl för ägaren som för administratören och användaren.
 • Sökanden kan följa hela processen för ansökningshantering och sin plats i kön online, och personalen kan med hjälp av CAMPUS hantera tusentals ansökningar pÃ¥ mycket kort tid.
 • Genom ett flexibelt system för tilläggstjänster kan hyresgäster beställa ett flertal tjänster som engÃ¥ngstjänster eller som abonnemang.
 • Studenter kan lämna in bostadsansökningar även genom en länk till CAMPUS-miljön frÃ¥n bostadsbolagets webbsida, vilket minskar ineffektiv köbildning.

CAMPUS används idag vid ett flertal stora högskoleinstitutioner såsom:

 • Tartu Universitets Studentbostäder
 • Ã…bo Universitets Studentbostäder
 • Tallinns Tekniska Universitet
 • Estlands Lantbruksuniversitet
 • Tallinns Universitet 

CAMPUS-system innebär:

Kostnadsbesparingar

CAMPUS minskar pappersarbete och därmed arbetsbördan för och behovet av personal, eftersom systemet gör det enkelt att följa och hantera rumsbeläggningen.

Fair play d.v.s. rättvisa förhållanden

Rättvis kostnadsfördelning mellan alla rum, öppenhet vid fakturering, fördelning av kostnader för gemensamma utrymmen och en bra översikt av hyresgäster med hyresskulder är egenskaper som varken prioriterar administratörer eller sökanden och tillåter inga ojusta tillvägagångssätt.

Snabb betjäning

Ett flertal olika ärenden kan utföras enkelt och bekvämt i CAMPUS-system som kan bl.a. användas för att smidigt:

 • Lämna in och hantera bostadsansökningar
 • Rapportera olika problem och tillbud genom användarportalen
 • Prioritera och följa upp olika serviceÃ¥tgärder
 • Informera och fakturera operativt via e-post (grupputskick via e-post)
 • Hantera centralstyrning av tillträdessystem (nycklar, passerkort mm)

Flexibilitet

Nu är det möjligt att enkelt ändra ansökningsblanketter och gruppera olika rum och hyresgäster efter behov (t.ex. familjer, utländska studenter mm.)

Kompatibilitet

Systemet kan anslutas till olika redovisningsprogram. För närvarande används WINTIME, NAVISION, AXAPTA och HANSA. Systemet kan även anslutas till olika (WIFI) system som ger tillgång till internet – hyresgästen kan använda sina användaruppgifter i CAMPUS för att koppla upp sig på bostadsbolagets internet.